Projekty v Poľsku / Vojvodstvodolnośląskie

BSH - BOSCH

BSH - BOSCH - Wrocław
BSH - BOSCH - Wrocław
BSH - BOSCH - Wrocław
BSH - BOSCH - Wrocław
BSH - BOSCH - Wrocław
BSH - BOSCH - Wrocław

Objekt:
BSH - BOSCH

Miesto:
Wrocław

Rozsah realzácie:
Generálny dodávateľ

Plocha:
Etap 20 000 m² + Etap 10 000 m²

Rok:
2018/2019