PONUKA

COMMERCECON Spoločnosť s ručením obmedzeným Komanditná spoločnosť

Ponúka komplexné riešenia v oblasti ľahkých oceľových konštrukcií.

 • Projektovanie oceľových hál
 • Výstavba oceľových hál
 • Montáž oceľových hál
 • Dodávka a montáž iných oceľových konštrukcií
 • Generálne zhotovenie (naša ponuka obsahuje aj zhotovenie jednotlivých etáp realizácie projektu, napríklad zhotovenie ľahkého obkladu resp. pokrytia strechy).

 

S našimi Zákazníkmi sme od začiatku až po záverečné prevzatie investície. Vďaka použitiu najmodernejších technologických riešení, naše konštrukcie spĺňajú najvyššie požiadavky a pritom sú to úplne bezpečné stavebné objekty.

Bezpochybne výhodou ľahkých oceľových hál je krátky čas ich realizácie a rozmanité použitie. Tieto konštrukcie sú úspešne používané ako:

 • výrobné haly
 • skladové haly
 • obchodné haly
 • športové haly
 • sociálne budovy
 • logistické centrá
 • automobilové a servisné salóny
 • aj ostatné priemyselné objekty

 

Výstavba oceľových hál

Použité konštrukčné riešenia umožňujú výstavbu veľkoplošných hál pri malom počte podpier, čo umožňuje efektívnejšie využitie úžitkovej plochy objektov. Oceľová konštrukcia hál podľa nášho projektu je výsledkom dôkladných výpočtov a simulácií, vďaka čomu tvoríme iba bezpečné stavby a individuálny prístup ku každej zákazke nám umožňuje vypracovať najvýhodnejšie riešenia z ekonomického a pohodlného hľadiska používania.

Spoločnosť COMMERCECON spolupracuje s dôveryhodnými subdodávateľmi, koordinuje celý priebeh realizácie zákazky a okrem iného dohľadá nad správnym a termínovým postupom prác. Našou prioritou je spokojnosť Zákazníka a tvorba funkčných a bezpečných konštrukcií. Prispôsobujeme objednávku k individuálnym požiadavkám Investora a pritom dodržujeme všetky bezpečnostné štandardy.

Výhody našich objektov

Výhody objektov dodávaných COMMERCECON:

 • optimálna oceľová konštrukcia haly (ekonomické opotrebovanie ocele)
 • prispôsobenie veľkosti haly k potrebám Zákazníka (individuálne projekty oceľových hál)
 • široká paleta riešení v oblasti obkladu a pokrytia strechy

 

Haly ponúkane COMMERCECON sa charakterizujú:

 • Vynikajúcimi parametrami akustickej a tepelnej izolácie, ktoré je možné adaptovať k individuálnym potrebám Zákazníka
 • odolnosť proti poveternostným podmienkam
 • presnosť montáže
 • pohodlné užívanie
 • bezporuchová prevádzka
 • vysoká estetika fasády a konštrukcie oceľových hál