všeobecná koncepcia

Výstavba hál - všeobecná koncepcia

Každý Zákazník môže počítať s odbornou pomocou našich zamestnancov v rozsahu plánovanej investície. Ponúkame Vám širokú paletu riešení podľa určenia objektu a očakávaní Investora. Ponúkané haly môžu mať rôzne konštrukčné, architektonické a technologické riešenia. Umožňuje to predbežný finančný odhad plánovanej investície. Veľký nátlak kladieme na ekonomické využitie ocele a pritom nezabúdame na bezpečnosť konštrukcií a komfort prevádzkovania.

 

Oceľové haly – výstavba

Haly spoločnosti COMMERCECON môžu byť zhotovené ako:

jednoloďové
jednoloďové
viacloďové
viacloďové
pultové
pultové
sedlové
sedlové
s portálovými kontajnerovými žeriavmi
s portálovými kontajnerovými žeriavmi
prístreškami resp. prístavbou
prístreškami resp. prístavbou
prístrešky
prístrešky