Steny

Výstavba oceľových hál - steny

Vonkajšie steny môžu byť vyhotovené použitím rôznych materiálov pri náležitej starostlivosti a estetike. V našej ponuke máme rôzneho druhu obloženia vonkajších stien.

 

  • vonkajší plech / izolácia z vlny / vnútorný plech

Konštrukcia
Hárky trapézového plechu sú z vonkajšej a vnútornej strany haly pokryté polyesterovou farbou RAL – ktorú si vyberie Investor. Hárky sú ku klenbovej konštrukcie stien pripevňované pomocou samovŕtacích skrutiek vo farbe plechu. Obloženie z plechu sa prevažne začína od výšky cca 30 cm nad povrchom terénu. Sokel tvorí betónový prah.

Izolácia
Ako izoláciu sa najčastejšie používa dosky resp. rohože zo sklenenej vlny, ktorej hrúbka sa vyberie podľa požiadaviek pre daný objekt. Izoláciu sa umiestňuje medzi hárky plechu. V halách, kde sa vyžaduje vysoká izolačná schopnosť sa používajú dosky s hrúbkou 200 mm. Dosky z vlny tesne vyplňujú priestor medzi profilovou oceľou. Ak nie sú kladené veľké požiadavky na izolačnú schopnosť, používame rohože zo sklenenej vlny s hrúbkou 100 mm. Ukladáme ich medzi konštrukčné profily steny a hárky vonkajšieho plechu. Izolácia od vnútornej strany haly je v oboch prípadoch zabezpečená paroizoláciou zo stabilizovanej fólie PE 0,2 mm. 

 

  • vonkajší plech / izolácia z vlny / kazeta    

Konštrukcia
Kazety z oceľového plechu, ktoré sú od viditeľnej strany pokryté polyesterovou farbou RAL – ktorú si vyberie Investor, sú pripevňované k stĺpom haly alebo dodatočnému klenbovému nosníku. Po vyplnení kaziet izoláciou sa montuje hárky trapézových plechov, pomocou samovŕtacích skrutiek. Skrutky sú vyberané tak, aby boli také isté ako farba fasádového plechu. Plechový obklad sa obyčajne začína od výšky cca 30 cm nad povrchom terénu. Sokol tvorí betónový prah.

Izolácia
Ako izoláciu sa používajú dosky z minerálnej alebo sklenenej vlny, ktorých hrúbka sa vyberá podľa výšky kazety a táto veľkosť je 100 až 160 mm. Izolácia tesne vyplňuje priestor medzi trapézovým plechom a kazetou. 

 

  • vrstvové dosky

 

Konštrukcia
Vrstvová doska tvorí zároveň konštrukciu aj izoláciu steny. Vrstvové dosky pozostávajú z dvoch obložení z oceľového plechu aj konštrukčného a izolačného jadra. Jadro môže byť vyhotovené z minerálnej vlny, polyuretánovej peny resp. polystyrénu. Obloženie dosiek je vyhotovené z oceľového plechu s hrúbkou 0,5 mm až 0,6 mm. Sú ošetrené polyesterovými nátermi z palety RAL.
Pokrytie z dosiek v vodorovnej sústave si nevyžaduje dodatočnú podkonštrukciu - dosky sú ku konštrukčným stĺpom haly priamo pripevňované, ale montáž dosiek v zvislej sústave si vyžaduje dodatočnú podkonštrukciu. Obklad z dosiek sa obyčajne začína od výšky cca 30 cm nad povrchom terénu. Sokol tvorí betónový prah.