Vyplňte formulár, aby ste mohli vedieť cenu.

Údaje o aké Vás prosíme sú nevyhnutné na prípravu riadneho odhadu ceny. Ich dôkladné uvedenie urýchli proces prípravy dokladov pre Vašu firmu.

Zadajte kontaktné údaje

Meno a priezvisko / Spoločnosť:
V telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Adresa:
Ako ste sa našli?:

Zadajte údaje ohľadne objektu pre odhad ceny

Krajina:
Región:
Určenie:
 
Izolovaná hala:
Kancelária:

konštrukcia

Pultová strecha
Sedlová strecha
Jednoloďová hala
Dvojloďová / viacloďová hala

Definujte rozmery haly

Dĺžka (L)[m]

ROZSTUP RÁMOV (R)[m]

Šírka (W)[m]

Výška (H)[m]

ÚŽITKOVÁ VÝŠKA HÁL S1 [m]:

Určite druh dodatočných prvkov

Brány:


Okná:


Stropné okná/dymové klapky:


Žeriavy:


Posadzka przemysłowa:


Medziposchodie:


Priložte súbory

Ak máte materiály v súboroch pripojte ich sem.

Poznámky

Ak existuje ešte niečo, čo by sme mali vedieť, napíšte to prosím sem (napr. atypická poloha, sťažený prístup)

Realizáciou informačnej povinnosti zhodne s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (Úradný Vestník EÚ L 119 zo dňa 04.05.2016) sú dole uvedené informácie:
1) správcom Vašich osobných údajov je (Commercecon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. so sídlom v Konstantynowe Łódzkom 95-050, ul. Inwestycyjna 5,
2) kontakt s Inšpektorom Ochrany Údajov – it@commercecon.pl,
3) Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 pís. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016.
4) adresátmi Vašich osobných údajov budú výlučne subjekty oprávnené získať  osobné údaje na základe právnych predpisov
5) Vaše osobné údaje budú prechovávané do chvíle využitia práva nesúhlasu
6) máte prístupové právo k Vašim osobným údajom, právo na ich zmenu , odstránenie alebo obmedzenie spracovávania, právo na stiahnutie súhlasu a právo do prevod údajov
7) máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ocharnu osobných údajov, keď Vaše osobné údaje sú spracovávané správcom nezhodne z všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016.
8) Vaše osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom, vrátane taktiež vo forme profilovania. Automatizované prijímanie rozhodnutia bude spočívať na prechovávaní v našej databáze Vašich:
- osobných údajov
- názvu zastupovanej firmy
- čísla kontaktného telefónu
- emailovú adresu
Dôsledkom takého spracovania bude napr. dostávanie vytriedenej obchodnej informácie.
9) uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neuvedenie údajov môže mať za následok nemožnosť účasti v subskripcii newslettera, účasti v súťažiach, obdržiavania marketingových ponúk, účasti v anketách, dostávania obchodnej ponuky.