KONTAKT

  • COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  • COMMERCECON Sp. z o.o.

COMMERCECON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Inwestycyjna 5
tel.: +48 42 207 08 32
fax: +48 42 632 10 39

e-mail: biuro@commercecon.pl
NIP: 727 27 41 139
REGON: 100649281
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS 0000326008

COMMERCECON Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Inwestycyjna 5
tel.: +48 42 207 08 32
fax: +48 42 632 10 39

e-mail: biuro@commercecon.pl

NIP: 726 25 20 307
REGON: 100086978
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział KRS 0000242782
Kapitał podstawowy w wysokości: 50.000 PLN
Kapitał zapasowy: 800.000 PLN

Ak chcete nám položi otázku, prosíme vyplňte dole uvedený formulár.

Realizáciou informačnej povinnosti zhodne s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 (Úradný Vestník EÚ L 119 zo dňa 04.05.2016) sú dole uvedené informácie:
1) správcom Vašich osobných údajov je (Commercecon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. so sídlom v Konstantynowe Łódzkom 95-050, ul. Inwestycyjna 5,
2) kontakt s Inšpektorom Ochrany Údajov – it@commercecon.pl,
3) Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 pís. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016.
4) adresátmi Vašich osobných údajov budú výlučne subjekty oprávnené získať  osobné údaje na základe právnych predpisov
5) Vaše osobné údaje budú prechovávané do chvíle využitia práva nesúhlasu
6) máte prístupové právo k Vašim osobným údajom, právo na ich zmenu , odstránenie alebo obmedzenie spracovávania, právo na stiahnutie súhlasu a právo do prevod údajov
7) máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ocharnu osobných údajov, keď Vaše osobné údaje sú spracovávané správcom nezhodne z všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016.
8) Vaše osobné údaje nebudú spracovávané automatizovaným spôsobom, vrátane taktiež vo forme profilovania. Automatizované prijímanie rozhodnutia bude spočívať na prechovávaní v našej databáze Vašich:
- osobných údajov
- názvu zastupovanej firmy
- čísla kontaktného telefónu
- emailovú adresu
Dôsledkom takého spracovania bude napr. dostávanie vytriedenej obchodnej informácie.
9) uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neuvedenie údajov môže mať za následok nemožnosť účasti v subskripcii newslettera, účasti v súťažiach, obdržiavania marketingových ponúk, účasti v anketách, dostávania obchodnej ponuky.

* Políčka označené hviezdičkou sú povinné