Realizácie v zahraničí

MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala

MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala - Partizánske, Słowacja

Objekt:
MicroStep, spol. s r.o. Výrobná hala

Miesto:
Partizánske, Słowacja

Rozsah realzácie:
Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie

Tonáž:
63 Tony

Rok:
2016